Formulieren

RSU maakt gebruik van een Online Application System. In dit systeem kun je de formulieren invullen, afdrukken en daarna per post opsturen naar de contactpersoon van de RSU in Nederland:

StuderenInLetland
t.a.v. Baiba Hermanns-Vagule
Overhagenseweg 8
6883 GV Velp
Nederland

De aanmeldingen voor februari 2019 dienen uiterlijk op 25 november 2018 op bovenstaand adres ontvangen te zijn. Baiba Hermanns controleert de aanmeldingen op volledigheid, geeft terugkoppeling en zorgt er voor dat de aanmeldingen naar Letland verstuurd worden.

De aanmeldingsdocumentatie bestaat uit de volgende documenten. De templates zul je vinden in het online systeem – http://admission.rsu.lv/ – na het aanmaken van een account.

– VWO diploma en cijferlijst (gewaarmerkte kopie van origineel)
– Vertaling VWO diploma en cijferlijst in het Engels
– Aanmeldingsformulier (Application Form, wordt ingevuld online, daarna afgedrukt en ondertekend)
– Motivatiebrief (Motivation Letter, template beschikbaar online)
– Aanbevelingsbrief (Reference Letter, template beschikbaar online)
– Kopie van paspoort of ID-kaart
– Bewijs kennis van de Engelse taal op B2 niveau (alleen als Engels niet op je VWO cijferlijst staat)
– Vier paspoort foto’s (3×4 cm)
– Bewijs van het overmaken van 100 € naar de bankrekening van de universiteit (Bankgegevens online)