Collegegeld en kosten

Het collegegeld wordt vastgesteld in de studieovereenkomst tussen de student en de universiteit. De studenten betalen het collegegeld vóór het begin van het semester.

Het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 per faculteit is weergegeven in de tabel hieronder:

Faculteit

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Faculteit Geneeskunde

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

Faculteit Tandheelkunde

€ 14.000

€ 14.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Naast het collegegeld moet er met de volgende kosten rekening gehouden worden:

Naar aanleiding van de coronacrisis, heeft de universiteit een ander betaalschema introduceert. In plaats van het betalen voor het hele semester aan het begin, mogen de studenten nu 50% van dit bedrag overmaken (dus, 3000 EUR voor Geneeskunde en 3500 EUR voor Tandheelkunde in plaats van respectievelijk 6000 EUR en 7000 EUR). De resterende 50% zal vóór 1 november 2020 voldaan moeten worden.

 Het collegegeld dekt de volgende studiekosten: