Collegegeld en kosten

Het collegegeld wordt vastgesteld in de studieovereenkomst tussen de student en de universiteit. De studenten betalen het collegegeld vóór het begin van het semester.

Het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 per faculteit is weergegeven in de tabel hieronder:

Faculteit

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Faculteit Geneeskunde

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

Faculteit Tandheelkunde

€ 14.000

€ 14.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Naast het collegegeld moet er met de volgende drie kosten rekening gehouden worden:

 Het collegegeld dekt de volgende studiekosten: