Toelatingseisen

Voor zowel het programma Geneeskunde als Tandheelkunde gelden de volgende toelatingseisen:

  • Goede beheersing van de Engelse taal. Als bewijs voor deze geldt het eindcijfer voor de vak Engels op je VWO cijferlijst of, als het cijfer lager is dan 7,  het resultaat van een test zoals TOEFL (minimaal 85 punten voor de Internet Based Test).
  • VWO diploma of equivalent. Je moet Engels, Wiskunde , Biologie of Scheikunde en bij voorkeur ook Natuurkunde gehad hebben.  Toelating op basis van een HAVO diploma is alleen mogelijk als deze aangevuld is met VWO deelcertificaten of een HBO studie. Of deze combinatie van diploma(‘s) en aanvullende certificaten gelijkwaardig is aan een VWO diploma, bepaalt NUFFIC, niet Riga Stradins University.
  • Alle cijfers op je cijferlijst dienen voldoende te zijn, dus 6 of hoger.
  • Toelatingsmogelijkheid tot een universitaire opleiding in Nederland (niet per se geneeskunde/tandheelkunde).
  • Minimaal 18 jaar oud (geen maximum grens) op het moment van de start van de studie. Theoretisch is het ook mogelijk om vóór je 18e verjaardag te beginnen, mits er een guardian  aanwezig is in Letland.