Ik heb een buitenlands diploma voor middelbaar onderwijs dat in Nederland gewaardeerd is door het Nuffic. Moet ik de beoordeling van Nuffic opsturen naar RSU of het oorspronkelijke diploma?

RSU wil kijken naar het originele diploma en niet naar de beoordeling van Nuffic. Het gaat om de eisen, die de Letse overheid stelt aan buitenlandse diploma’s en deze kunnen verschillen van degene die Nederland stelt. Daarom moet altijd het buitenlandse diploma worden opgestuurd, met eventuele (aanvullende) testimoniums behaald in Nederland.

Ik heb een ander dan VWO diploma, maar ik heb al een HBO diploma behaald in Mondzorg/Verpleegkunde etc. Kan ik ook toegelaten worden?

De selectie is gepasseerd op het VWO diploma. In meeste gevallen kan voor de te volgen vakken bij de RSU geen vrijstelling worden gekregen met vergelijkbare vakken uit een HBO studie. Het wordt wel aanbevolen om het HBO diploma bij de aanmeldingsdocumenten toe te voegen, want zo’n diploma toont de interesse van de potentiële student… Lees verder Ik heb een ander dan VWO diploma, maar ik heb al een HBO diploma behaald in Mondzorg/Verpleegkunde etc. Kan ik ook toegelaten worden?

Wordt het diploma van RSU erkend in Nederland?

Ja. Letland is lid van de EU sinds 2004. Dat betekent dat ook op de Letse opleidingen het Verdrag van Bologna van toepassing is. Dit verdrag zorgt ervoor dat bij verhuizing binnen de EU geen aanvullende eisen worden gesteld aan mensen, die hun diploma hebben gehaald in andere EU lidstaten.