Waarom zijn er geen toelatingsexamens bij de universiteit?

De studenten worden geselecteerd op basis van cijferlijsten, eigen motivatie en twee referentiebrieven. Het is op dit moment nog mogelijk om zonder toelatingsexamen studenten aan te nemen. Het kan zijn dat dit in de toekomst gaat veranderen, naarmate er meer belangstelling is voor de Engelstalige studies aan de universiteit.

Waarom kan de studie aangeboden worden zonder loting?

De studieprogramma’s in het Engels zijn niet afhankelijk van staatsfinanciering. Met het collegegeld betalen de studenten de studiekosten en daardoor kunnen deze programma’s zonder loting aangeboden worden. Er wordt wel verwacht, dat dit gaat veranderen naarmate de belangstelling voor de RSU groeit. Er is namelijk een bepaald aantal studenten dat de universiteit kan aannemen.