Hoeveel dagen per week zijn er colleges en studiebijeenkomsten?

Je wordt geacht alle vijf werkdagen per week aanwezig te zijn op de universiteit. Er zijn dan colleges, practica en/of groepssessies.