Ik heb een buitenlands diploma voor middelbaar onderwijs dat in Nederland gewaardeerd is door het Nuffic. Moet ik de beoordeling van Nuffic opsturen naar RSU of het oorspronkelijke diploma?

RSU wil kijken naar het originele diploma en niet naar de beoordeling van Nuffic. Het gaat om de eisen, die de Letse overheid stelt aan buitenlandse diploma’s en deze kunnen verschillen van degene die Nederland stelt. Daarom moet altijd het buitenlandse diploma worden opgestuurd, met eventuele (aanvullende) testimoniums behaald in Nederland.