Wordt het diploma van RSU erkend in Nederland?

Ja. Letland is lid van de EU sinds 2004. Dat betekent dat ook op de Letse opleidingen het Verdrag van Bologna van toepassing is. Dit verdrag zorgt ervoor dat bij verhuizing binnen de EU geen aanvullende eisen worden gesteld aan mensen, die hun diploma hebben gehaald in andere EU lidstaten.