Meest gestelde vragen

Zoeken binnen de veelgestelde vragen:

 

 

Toelatingseisen en aanmelding

Nee, er worden geen kosten in rekening gebracht voor de diensten van deze contactpersoon en haar diensten zijn geheel vrijblijvend. Je betaalt rechtstreeks aan de RSU aanmeldingskosten van 50 EUR wanneer je jouw aanmelding opstuurt. Als je toegelaten wordt, betaal je registratiegeld en collegegeld. Alle betalingen worden direct naar de rekening van de universiteit gedaan.
De studieprogramma's in het Engels zijn niet afhankelijk van staatsfinanciering. Met het collegegeld betalen de studenten de studiekosten en daardoor kunnen deze programma's zonder loting aangeboden worden. Er wordt wel verwacht, dat dit gaat veranderen naarmate de belangstelling voor de RSU groeit. Er is namelijk een bepaald aantal studenten dat de universiteit kan aannemen.
De studenten worden geselecteerd op basis van cijferlijsten, eigen motivatie en twee referentiebrieven. Het is op dit moment nog mogelijk om zonder toelatingsexamen studenten aan te nemen. Het kan zijn dat dit in de toekomst gaat veranderen, naarmate er meer belangstelling is voor de Engelstalige studies aan de universiteit.

 

Diploma's

Ja. Letland is lid van de EU sinds 2004. Dat betekent dat ook op de Letse opleidingen het Verdrag van Bologna van toepassing is. Dit verdrag zorgt ervoor dat bij verhuizing binnen de EU geen aanvullende eisen worden gesteld aan mensen, die hun diploma hebben gehaald in andere EU lidstaten.
De selectie is gepasseerd op het VWO diploma. In meeste gevallen kan voor de te volgen vakken bij de RSU geen vrijstelling worden gekregen met vergelijkbare vakken uit een HBO studie. Het wordt wel aanbevolen om het HBO diploma bij de aanmeldingsdocumenten toe te voegen, want zo’n diploma toont de interesse van de potentiële student en kan de toelatingscommissie overtuigen over de motivatie van deze student. Aanvullende studie kan ook helpen als je een buitenlandse schooldiploma heeft van een land waar de schoolopleiding (t/m middelbaar) maar 10 jaar duurt in plaats van 12.
RSU wil kijken naar het originele diploma en niet naar de beoordeling van Nuffic. Het gaat om de eisen, die de Letse overheid stelt aan buitenlandse diploma’s en deze kunnen verschillen van degene die Nederland stelt. Daarom moet altijd het buitenlandse diploma worden opgestuurd, met eventuele (aanvullende) testimoniums behaald in Nederland.

 

Praktische zaken

Als je burger bent van één van de EU landen of een verblijfsvergunning hebt, die je dezelfde rechten geeft als een EU burger, dan hoeft er geen verblijfsvergunning in Letland aangevraagd te worden. Letland is sinds 2004 lid van de Europese Unie en sinds enkele jaren ook onderdeel van de Schengen Zone.
Ja, er studeren momenteel (februari 2012) twaalf Nederlandse studenten, waarvan drie tandheelkunde en de rest geneeskunde. Het is mogelijk om met deze studenten in contact te komen via een Facebook groep Dutch at RSU die zij zelf hebben opgezet.
Doordat de studielast vrij groot is, blijft er niet veel tijd over voor werk. Ook door de taalbarrière is dit niet altijd mogelijk. Maar werken is niet uitgesloten; er zijn mogelijkheden om bijbaantjes te vinden waar kennis van de Engelse of zelfs Nederlandse taal voldoende is.
Ja, dat is mogelijk. Deze regel je bij de DUO (voorheen IB-groep). Klik hier om naar de formulieren te gaan voor studeren in het buitenland. Met dit formulier moet je de studiefinanciering aanvragen waarna DUO in samenwerking met NUFFIC het studieprogramma gaat beoordelen op vergelijkbaarheid met dezelfde opleiding in Nederland. Ja, als het collegegeld voor de studie in buitenland hoger is dan in Nederland dan kan het bedrag van het Collegegeld krediet verhoogd worden tot maximaal 700 EUR per maand. Voor de rest heeft het geen gevolgen voor je studiefinanciering. Je krijgt ook het bedrag voor de OV studentenkaart uitbetaald in geld. Hieronder zie je een overzicht van de bedragen van het studiefinanciering:
Bedragen   vanaf september 2011 (bron:   DUO/IB-groep)
Studie in   Nederland Studie in   buitenland
Basisbeurs € 269,40 € 269,40   (dan rest ook)
Aanvullende   krediet € 245.63 € 245.63
Lenen € 289.12 € 289.12
Collegegeld   krediet 142.75 max 700
OV   studentenkaart OV kaart 83,97
Totaal per   maand 946.90 max   1588.12
In Letland kent men geen verplichte gezondheidsverzekering - spoedeisende hulp is in principe (bijna) gratis en andere diensten zijn tegen vergoeding beschikbaar. Er zijn wel mogelijkheden om een lokale verzekering af te sluiten. Maar het is ook mogelijk om via de Nederlandse verzekeraar verzekerd te blijven en de zorgkosten van Letland in Nederland te declareren. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar in Nederland.
Nee, dat hoeft niet per se. Je kunt de eerste dagen/weken in het hostel Green Apple logeren tot je een andere accommodatie vindt. Als je toegelaten wordt tot de studie, krijg je een informatie pakket met details over deze accommodatie en het boeken daarvan.
Riga is zeker een veilige stad voor een buitenlandse student. Zoals iedere grote stad heeft ook Riga wijken waar het niet wordt aangeraden om 's nachts en ik het donker alleen te zijn. Maar verder is het een gezellige en veilige stad!

 

Studie Geneeskunde

In de meeste gevallen is dit niet mogelijk, omdat de studieprogramma’s verschillend zijn opgebouwd. In sommige gevallen, als de studie is gevolgd aan een Europese universiteit, kan het zijn dat je voor enkele vakken vrijstelling krijgt en daardoor minder collegegeld moet betalen. Maar de studieduur wordt hierdoor meestal niet verkort.
Ja, er studeren momenteel (februari 2012) twaalf Nederlandse studenten, waarvan drie tandheelkunde en de rest geneeskunde. Het is mogelijk om met deze studenten in contact te komen via een Facebook groep Dutch at RSU die zij zelf hebben opgezet.
De studie is volledig in het Engels. Maar in latere studiejaren moet je wel contact hebben met de lokale patiënten in het ziekenhuis. Daarom wordt er vanaf het begin al een cursus Lets aangeboden als deel van het studieprogramma. De buitenlandse studenten pikken de taal snel op, ook al omdat ze die dagelijks horen.
Je wordt geacht alle vijf werkdagen per week aanwezig te zijn op de universiteit. Er zijn dan colleges, practica en/of groepssessies.

 

Studie Tandheelkunde

In de meeste gevallen is dit niet mogelijk, omdat de studieprogramma’s verschillend zijn opgebouwd. In sommige gevallen, als de studie is gevolgd aan een Europese universiteit, kan het zijn dat je voor enkele vakken vrijstelling krijgt en daardoor minder collegegeld moet betalen. Maar de studieduur wordt hierdoor meestal niet verkort.
Ja, er studeren momenteel (februari 2012) twaalf Nederlandse studenten, waarvan drie tandheelkunde en de rest geneeskunde. Het is mogelijk om met deze studenten in contact te komen via een Facebook groep Dutch at RSU die zij zelf hebben opgezet.
De studie is volledig in het Engels. Maar in latere studiejaren moet je wel contact hebben met de lokale patiënten in het ziekenhuis. Daarom wordt er vanaf het begin al een cursus Lets aangeboden als deel van het studieprogramma. De buitenlandse studenten pikken de taal snel op, ook al omdat ze die dagelijks horen.
Je wordt geacht alle vijf werkdagen per week aanwezig te zijn op de universiteit. Er zijn dan colleges, practica en/of groepssessies.